Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży

W czasie trwających wakacji policjanci wspólnie z pracownikami sanepidu kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Sprawdzają, czy są one zorganizowane zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty oraz czy spełniają wymogi sanitarno-techniczne. Ponadto funkcjonariusze podczas kontroli obozów i kolonii przypominają ich uczestnikom o zasadach właściwego zachowania się podczas wypoczynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kolonii oraz półkolonii jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez policjantów podczas trwających wakacji. Z tego też powodu mundurowi z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wraz z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie, kontrolują miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym regionie.

Funkcjonariusze sprawdzają czy zorganizowany wypoczynek prowadzony jest legalnie, czy dzieci znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, jak również czy warunki w jakich przebywają nie zagrażają ich bezpieczeństwu. Podczas wizyt rozmawiają z młodzieżą oraz ich opiekunami o mogących wystąpić zagrożeniach oraz udzielają instruktażu, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

Policjanci przekazują materiały profilaktyczne dotyczące bezpiecznych zachowań w czasie wakacji oraz zachęcają do przygotowania spotu promującego bezpieczne przebywanie nad wodą pn. „Filmowy przeWODNIK”, w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą". Przypominają również o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, w związku z trwającą kampanią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. ,,Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło przewodnie brzmi: ,,Szkoda Ciebie na takie patoklimaty".

Do tej pory podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wspólne wizytacje miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży będą kontynuowane do końca wakacji.

Karolina Górzna-Kustra

  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Policjanci kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży