II miejsce dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gębicach - Działania prewencyjne - KPP Czarnków

Działania prewencyjne

II miejsce dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gębicach

W grudniu 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs pod hasłem „Bezpiecznie to wiedzieć i znać – środowisko lokalne i jego wartości” organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Drugie miejsce zajął spot przygotowany przez uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Gębicach.

Od września 2017 roku policjanci z Wielkopolski prowadzą działania profilaktyczne w szkołach podstawowych na terenie województwa w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobistego oraz ekologii wśród uczniów klas II i III nauczania wczesnoszkolnego w ramach projektu „Chronione gatunki roślin, prawne aspekty ścigania sprawców przestępstw w zakresie niszczenia chronionych gatunków roślin, zanieczyszczeń środowiska oraz wpływ działań człowieka na środowisko.”

Projekt zakładał szkolenie policjantów województwa wielkopolskiego ds. profilaktyki społecznej oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności przewidywania, rozpoznawania, a tym samym unikania sytuacjom zagrożenia, a także ochrony środowiska naturalnego. W jego ramach także przeprowadzono konkurs na dwuminutowy spot zachęcający do ochrony lokalnego środowiska.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 15 grudnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, gdzie nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymali uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.

Dodatkowo pobyt uczniów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu został urozmaicony zwiedzaniem Sali Tradycji oraz pokazem tresury psów służbowych i armatki wodnej.

Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

KWP Poznań/Karolina Górzna-Kustra