Przed nami działania ,,NURD" - Działania - KPP Czarnków

Działania

Przed nami działania ,,NURD"

W czwartek tj. 16 listopada br. policjanci z drogówki będą prowadzić działania kontrolno – prewencyjne skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motorowerzystów pn. „NURD".

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie.

Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach, zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym.

W ramach działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:

- nieprawidłowe zachowanie się kierujących pojazdami względem niechronionych uczestników ruchu, tj. nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, wyprzedzanie / omijanie pojazdów na przejściach dla pieszych, kontrolowanie pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności jeżeli ogranicza to widoczność pieszych,

- egzekwowanie obowiązku zatrzymania się przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony wraz z zieloną strzałką do jazdy warunkowej, w sytuacji gdy na przejściu są piesi,

- ujawnianie naruszeń popełnianych przez pieszych tj. przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych lub w nieprawidłowy sposób, poruszanie się po drodze bez elementów odblaskowych,

- ujawnianie naruszeń popełnianych przez kierujących rowerem tj. jazda rowerem wzdłuż po chodniku lub po przejściu dla pieszych,

- kontrolę prędkości jazdy w rejonach przejść dla pieszych/ przejazdów dla rowerzystów, placówek szkolno-wychowawczych, placówek handlowych oraz zakładów pracy.

mł. asp. Karolina Górzna-Kustra