Pamiętaj o obowiązku odśnieżania! - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Pamiętaj o obowiązku odśnieżania!

zima_odsniezanieW związku z opadami śniegu oraz minusowymi temperaturami powietrza na zewnątrz, Policja przypomina o obowiązku odśnieżania, ciążącym na właścicielach, administratorach oraz zarządcach budynków. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi wysoka grzywna. 

 

Z pozoru niewinnie wyglądający śnieg może stanowić bardzo duże zagrożenie, zarówno ten zalegający na drogach i chodnikach, jak i na dachach budynków. Jeszcze większe niebezpieczeństwo stanowi błoto pośniegowe lub zbity, zmrożony śnieg.

Policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, lub części drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątek, w którym właściciel nie jest zobowiązany do jego uprzątnięcia stanowi chodnik, gdzie dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie dla pojazdów samochodowych.

Właściciele, administratorzy, bądź zarządcy nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się z tego obowiązku mogą zostać ukarani grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości do 500 złotych lub też może zostać przeciwko nim skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W przypadku zaistnienia uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej bądź oblodzonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o odszkodowanie.

Zgodnie z art. 101 Kodeksu wykroczeń: Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego mogą stanowić również zwisające z dachów sople i „czapy” śniegowe. W przypadku ujawnienia takich niebezpieczeństw policjanci będą nakazywali natychmiastowe ich usunięcie  pod rygorem kary grzywny. Jeśli w przypadku zaniedbań właściciela spadające sople spowodują powstanie szkody majątkowej, w tym uszkodzenie ciała, właściciel budynku może ponieść odpowiedzialność na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.

Pamiętać należy również o uprzątnięciu śniegu z dachów wielko-powierzchniowych (marketów, szkół, hal, itp.), gdyż bardzo często ciężar zalegającego białego puchu powoduje naruszenie konstrukcji dachu stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa życia i zdrowia osób w nich przebywających.

Śnieg należy uprzątnąć w całości także z samochodu, którym chcemy ruszyć w drogę. Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowanie, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Zaśnieżone szyby znacznie ograniczają widoczność, uniemożliwiając w ten sposób realną ocenę sytuacji na drodze, a zalegający na dachu śnieg w każdej chwili może zsunąć się na przednią szybę. Chodzi nie tylko o to, żeby samemu widzieć, ale by być widocznym i nie prószyć śniegiem na innych. Przy odśnieżaniu samochodu należy pamiętać o tablicy rejestracyjnej. Klosze przednich i tylnych świateł również powinny być czyste. Za nieodśnieżony samochód grozi mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.