Policjanci debatowali z mieszkańcami Lubasza i Drawska - Z życia komendy - KPP Czarnków

Z życia komendy

Policjanci debatowali z mieszkańcami Lubasza i Drawska

Funkcjonariusze Policji, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy Lubasz i Drawsko uczestniczyli w debatach społecznych. Głównym tematem spotkań był poziom bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Lubaszu i w Drawsku. Ponadto informowano uczestników o zaletach „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz omówiono funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda”. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz cennymi uwagami.

Debaty społeczne, to niezwykle ważne formy współpracy policjantów i społeczności lokalnej. Tego typu spotkania pomagają rozwiązywać problemy nurtujące mieszkańców i budować wzajemne zaufanie.

Z tego też powodu 4-go oraz 5-go grudnia br. policjanci zorganizowali dwie debaty społeczne poświęcone bezpieczeństwu. Pierwsza odbyła się w Lubaszu, natomiast druga w Drawsku. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, sołtysi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Na początku przedstawione zostały analizy stanu bezpieczeństwa na terenie działania Posterunku Policji w Lubaszu i w Drawsku. W dalszej części policjanci przybliżyli mieszkańcom narzędzie umożliwiające niwelowanie negatywnych zachowań, czyli „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Przedstawiono jej zalety oraz udzielono szczegółowego instruktażu odnośnie sposobu korzystania z niej. Funkcjonariusze przypomnieli także, jak za pomocą aplikacji ,,Moja Komenda", nawiązać kontakt z dzielnicowym. Kierownicy wymienionych posterunków omówili rejony pracy poszczególnych dzielnicowych oraz ich zadania priorytetowe.

Prezentację dotyczącą ,,Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na wsi. Chemia w gospodarstwie" z ogromnym zaciekawieniem, zaprezentowała mieszkańcom Drawska przedstawicielka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, oddział w Pile –. Dorota Kledzik.

Na zakończenie uczestnicy zadawali pytania oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami. Omówiono wspólne działania oraz przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia przestępstw i wykroczeń najczęściej występujących na terenie gmin.

Na debaty przybyło wielu zainteresowanych, co pozwala nam sądzić, iż tego typu spotkania są dla społeczności lokalnej ważne i potrzebne.

Karolina Górzna-Kustra