Awanse z okazji Święta Policji - Aktualności - KPP Czarnków

Aktualności

Awanse z okazji Święta Policji

Data publikacji 24.07.2017

W piątek, 21 lipca br. w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości oprócz mundurowych, wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy cywilni czarnkowskiej komendy. W tym roku nasza formacja obchodziła 98 – lecie istnienia.

Tegoroczne obchody Święta Policji rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem ku czci policjantów z terenu powiatu czarnkowskiego pełniących służbę w jednostkach Policji Państwowej na terenie kraju, zamordowanych w ZSRR w 1940 roku.

O godz. 12:00 odbyła się msza święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie, którą koncelebrowali: kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – ks. prałat Stefan Komorowski, kapelan naszej komendy – ks. Krzysztof Sobkowiak, ks. Symplicjusz Nowak oraz ks. Paweł Morasz.

Dalsze uroczystości odbywały się w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie. Przybyli na nie mundurowi oraz zaproszeni goście, w tym Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu – mł. insp. Adam Półtoraczyk, Starosta Tadeusz Teterus, Wicestarosta Jacek Klimaszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski oraz grono samorządowców i parlamentarzystów. Obecny był również Radosław Gorczyński – Prokurator Rejonowy w Trzciance oraz przedstawiciele służb współpracujących z czarnkowską komendą – w tym Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – bryg. Adam Kotiuszko, a także przedstawiciele Lasów Państwowych. Przybyli, również księża, emerytowani komendanci i policjanci oraz pracownicy cywilni komendy. Nie zabrakło gości z innych zaprzyjaźnionych instytucji – przedstawicieli oświaty, ośrodków, fundacji, kuratorów i prezesów stowarzyszeń.

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie – insp. Piotr Ryżek, przywitał wszystkich zgromadzonych gości. W ciepłych słowach podziękował swoim policjantom za olbrzymie zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz gratulował otrzymanych awansów i wyróżnień. Złożył również podziękowania pracownikom cywilnym komendy, a także samorządowcom i wszystkim wspierającym nas w codziennej służbie.

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Poznaniu, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Złotą odznakę ,,Zasłużony policjant” otrzymał insp. Piotr Ryżek.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, został odznaczony Naczelnik Wydziału Kryminalnego czarnkowskiej komendy – podinsp. Robert Leśniewski. Srebrny Medal NSZZ Policjantów otrzymała p.o. Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Czarnkowie – mł. asp. Justyna Przybył.

Dalej przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.

Rozkazem personalnym nr 2903 Komendanta Głównego Policji na stopień mł. insp. został mianowany I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – podinsp. Adam Filip.

Rozkazem personalnym nr 2223/17 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki, przedterminowo na stopień nadkomisarza mianowana została kom. Dorota Fąferek.

Rozkazem personalnym – insp. Piotra Mąki awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymali:

Na stopień aspiranta sztabowego Policji:

-Bernard Cimcioch,

-Leszek Czarnecki,

-Joanna Maciejewska,

-Mariusz Pańkow,

-Tomasz Pluciński,

-Jarosław Rogusz,

-Wojciech Rossochacki,

-Jan Turek.

Na stopień starszego aspiranta:

-Marcin Kotliński,

-Krzysztof Schab.

Na stopień aspiranta:

-Sebastian Biros,

-Sebastian Drewny,

-Tomasz Gruszkiewicz,

-Grzegorz Kazarnowicz,

-Łukasz Nowak,

-Sławomir Okuński,

-Jarosław Rieger,

-Kamila Wieczorek.

Na stopień młodszego aspiranta:

-Marcin Gapski,

-Piotr Kolassa,

-Dawid Korpal,

-Przemysław Kowalski,

-Tomasz Nowacki,

-Magdalena Pałys,

-Sylwia Pertek,

-Marcin Zdanowski.

Na stopień sierżanta sztabowego:

-Przemysław Kubiak,

-Karol Matuszak.

Na stopień starszego sierżanta:

-Bartosz Aktanarowicz,

-Paweł Gapski,

-Adrian Gibas,

-Maciej Kaczmarek,

-Paweł Kątnik,

-Marek Kowaliński,

-Krystyna Pakowska,

-Jolanta Sotek,

-Arkadiusz Zimniak.

Na stopień sierżanta:

-Arkadiusz Skobel.

Rozkazem personalnym Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie – insp. Piotra Ryżka na stopień starszego posterunkowego mianowani zostali:

-Tomasz Golon,

-Damian Jendrzejek,

-Marcin Nisiewicz,

-Tomasz Podolski,

-Robert Skorupski,

-Emilia Stróżyńska.

Następnie Komendant Powiatowy wręczył pracownikom cywilnym, stosowne listy gratulacyjne, w uznaniu za ich wysiłek i zaangażowanie. Wyróżnienia te otrzymali:

-Magdalena Buczkowska,

-Paulina Dominik,

-Karolina Kopacz,

-Barbara Kina,

-Dorota Leniar,

-Gabriela Meler,

-Małgorzata Nadolna,

-Elżbieta Osetek,

-Grażyna Witulska,

-Maria Stróżyńska,

-Bogdan Wyrwa.

Również Starosta Tadeusz Teterus nagrodził listami gratulacyjnymi następujących policjantów:

-insp. Piotra Ryżka,

-mł. insp. Adama Filipa,

-podinsp. Roberta Leśniewskiego,

-kom. Marcina Stawnego,

-asp. sztab. Krzysztofa Jankę,

-asp. Sebastiana Drewnego,

-asp. sztab. Dariusza Naplochę,

-st. sierż. Edytę Nowakowską,

-mł. asp. Justynę Przybył,

-asp. sztab. Sławomira Dembskiego,

-mł. asp. Tomasza Piochacza,

-st. sierż. Angelikę Tromską,

-st. asp. Adama Rowickiego,

-st. sierż. Jerzego Hefta.

Na zakończenie uroczystości samorządowcy oraz pozostali goście skierowali pod adresem policjantów życzenia, podziękowania i wiele ciepłych słów.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na nasze święto i zaszczycenie swoją obecnością, natomiast awansowanym gratulujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz kolejnych awansów.

Serdeczne podziękowania składamy pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie za pomoc w zorganizowaniu uroczystości oraz czarnkowskiej Orkiestrze Dęta pod batutą Pana Tadeusza Kurzaca.

mł. asp. Karolina Górzna-Kustra